Skyline Preloader

Our world-class team

Key Management Team

Madhu Avalur
Madhu Avalur
Shridar Pingali
Dr. Sridhar Pingali
Aashish Malve
Aashish Malve
naveen-belavadi
Naveen Belavadi
vishwanath-rumale
Vishwanath Rumale

Advisors

Srikanth Sundararajan
Dr Srikanth Sundararajan
Chandra alluri
Chandra Alluri
Sandro Calveni
Dr. Sandro Calvani
Sylvia Smetana
Sylvia Smetana
PB Shyam
PB Shyam
mohan parthasarathy
Mohan Parthasarathy
Dr. Roberto Mariani
Dr. Roberto Mariani